Saastuttaja maksaa -hanke

Tavoitteena Yksinkertainen hiilen hinnoitteluun perustuva ILMASTOsopimus


2020 on meneillään valmisteleva vaihe, jossa hankkeelle haetaan rahoitusta ja hankkeen toteutussuunnitelmaa kehitetään yhdessä yhteiskuntatieteen tutkijoiden kanssa.

lightbulb-o

Hankkeen tavoite

Joukko arvostettuja taloustieteen tutkijoita on suunnitellut uudenlaisen ilmastosopimuksen, joka on samanaikaisesti yksinkertainen ja tehokas. Saastuttaja maksaa -hanke organisoi tämän sopimuksen toteuttamista yhdessä ehdotuksen laatineiden tutkijoiden kanssa.

Nykyiset kansainväliset sopimukset ovat riittämättömiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi siedettävälle tasolle. Vakavan ilmastokriisin välttämiseksi tarvitaan Pariisin ilmastosopimuksen rinnalle uudenlainen kansainvälinen sopimus, joka alkaa tehokkaasti ohjata koko maailmaa kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.

Toteutuessaan kansainvälinen hiilimaksusopimus ratkaisee yhden kansainvälisen ilmastopolitiikan suurimmista haasteista, ns. vapaamatkustajan ongelman.


Tämä luo nykyistä paremman pohjan Pariisin ilmastosopimukseen liittyvien kansallisten sitoumusten tiukentamiselle ja parantaa kansallisten ilmastotoimien hyväksyttävyyttä. Samalla sopimus antaa signaalin koko yhteiskunnalle, että nyt ovat kaikki mukana vähentämässä päästöjä ja että vähähiiliseen teknologiaan investoiminen kannattaa.


Tule mukaan kampanjaan!


Haemme tällä hetkellä ryhmäämme ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan hankkeen suunnitteluun ja viestinnän toteutukseen.


Hiilipäästöjen hinnoittelun hyödyt

Ekonomistit ja taloustieteen tutkijat pitävät lähes poikkeuksetta hiilipäästöjen hinnoittelua kustannustehokkaimpana tapana hillitä ilmastopäästöjä ja varmistaa tarvittavien päästövähennysten toteutuminen maailmanlaajuisesti.


Maailmanpankin mukaan hiilipäästöjen hinnoittelu ohjaa yrityksiä pienentämään energiasektorin ja tuotteiden valmistamisen hiili-intensiteettiä sekä kuluttajia valitsemaan vähäpäästöisempiä tuotteita (High-Level Commission on Carbon Prices. 2017 Washington, DC: World Bank). Raportin perusteella hinnoittelun kehittämistä ja laajentamista voidaan pitää täysin välttämättömänä Pariisin ilmastokokouksen tavoitteiden saavuttamiseksi.


Saastuttaja maksaa -hanke edistää hiilipäästöjen hinnoittelua uuden kansainvälisen hiilimaksusopimuksen avulla. Sopimusehdotus perustuu yhteiskuntatieteiden tutkimustuloksiin kansainvälisestä yhteistyöstä. Se hyödyntää neuvottelumalleja, joiden puitteissa maiden voidaan olettaa pääsevän yhteisymmärrykseen ja sopimukseen, vaikka kukin maa toimisi täysin omista itsekkäistä lähtökohdistaan käsin.

YK:n ilmastoneuvotteluihin verrattuna hiilimaksusopimus on äärimmäisen yksinkertainen ja silti tehokas. Se myös toimii hyvin Pariisin ilmastosopimuksen rinnalla, parantaen mahdollisuuksia saada maat esittämään nykyistä tiukempia kansallisia sitoumuksia.

Hiilimaksusopimus pähkinänkuoressa


1. Sopimus tehdään ensin vain kolmen talousalueen kesken: EU, USA ja Kiina. Näiden yhteenlasketut päästöt ovat noin puolet globaaleista päästöistä.


2. Neuvotteluissa sovitaan ensisijaisesti vain yhdestä asiasta: hiilipäästöjen minimihinnasta, jonka kukin maa sitoutuu asettamaan haluamallaan tavalla. Vaihtoehtoja ovat ainakin päästökauppa, hiilivero, hiiliosingot ja näiden erilaiset yhdistelmät.

Suosittelemme lämpimästi lukemaan Suomen Ekomodernistien artikkelin liittyen eri vaihtoehtoihin hiilen hinnoittelemiseksi: Miten eroon fossiilisista?

Oleellista on, että rahaa ei siirry maiden välillä ollenkaan. Kaikki hiilimaksuista kerääntyvät tulot pysyvät kyseisen maan sisällä aivan kuten verotulot, ja jokainen maa saa itse päättää miten kerätyt tulot käytetään.

Yksinkertaisimmillaan sopimuksessa sovittavan hinnan määritelmä on hyvin yksinkertainen: valtion keräämät hiilimaksut jaettuna päästöjen tonnimäärällä.


3. Neuvotteluissa jokainen maa esittää kuinka korkean hinnan on valmis asettamaan päästöille. Sopimus tehdään alhaisimman tarjouksen mukaisesti.

Syy tämän kyseisen neuvottelumallin käyttöön on perusteltu perinpohjaisesti kirjassa Global Carbon Pricing, joka on ladattavissa ilmaiseksi PDF-muodossa täältä: https://carbon-price.com/wp-content/uploads/Global-Carbon-Pricing-June-2017.pdf


4. Hiilimaksun minimihinnan lisäksi voidaan sopia hiilitulleista ja vastikkeellisesta rahoituksesta, joilla houkutellaan muita maita liittymään sopimuksen piiriin.


Näiden avulla sopimus saadaan kasvatettua maa kerrallaan maailmanlaajuiseksi, eikä hiilimaksu heikennä maiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

“Suunnitellessani uutta Suomen ilmastopolitiikkaan vaikuttavaa kampanjaa, minua vaivasi jatkuvasti tunne siitä, ettei lähestymistapa ole riittävä suhteessa ongelman mittakaavaan. Saastuttaja maksaa -hanke käynnistyi, kun suostuin lopulta pohtimaan mikä riittäisi.”

Juuso Voltti

Kirjallisuutta

Kansainvälisen hiilen hinnoittelun välttämättömyydestä ilmastonmuutoksen hillinnässä on tehty lukemattomia tutkimuksia. Suosittelen aloittamaan kirjasta Global Carbon Pricing: The Path to Climate Cooperation. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi PDF-muodossa täältä: https://carbon-price.com/


Kirjaan on koottu kattava kokoelma yhteiskuntatieteiden tutkimustuloksia valottavia artikkeleita ja sisältää myös lähdeviitteet tutkimuksiin, joiden perusteella artikkelit on kirjoitettu.

Yksittäisiä artikkeleJA LIITTYEN SOPIMUsehdotuKSEEN:

MacKay et al. 2015: Price Carbon – I will if you will (Artikkeli on kirjoitettu ennen Pariisin ilmastosopimusta ja edelleen täysin ajankohtainen, koska Pariisin ilmastoneuvotteluissa kävi juuri niin kuin tutkijat ennustivat.)

Green, McKibbin, Picker 2010: Confronting the Crisis of International Climate Policy: Rethinking the Framework for Cutting Emissions (Artikkeli on todellakin vuodelta 2010, joka osoittaa miten pitkään sekä ongelma että ratkaisu ovat olleet tiedossa. Huom! Vaikka periaate on sama, on Saastuttaja maksaa -hankkeen sopimusehdotus huomattavasti yksinkertaisempi kuin tässä artikkelissa ehdotettu malli.)

Nordhaus 2015: Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International Climate Policy

Nordhaus 2015: Climate Clubs to Overcome Free-Riding

Carattini S., Kallbekken S., Orlov A. 2019:  How to win public support for a global carbon tax

The Energy Policy Institute at the University of Chicago and The AP-NORC Center: Is the Public Willing to Pay to Help Fix Climate Change?

Taustatietoa yhteistyön ja vastavuoroisuuden välttämättömyydestä:

VIDEOITA:

Tiivis tietopaketti hiilen hinnoittelun hyödyistä ja välttämättömyydestä: Interview with Nobel Laureate Joseph Stiglitz and Lord Nicholas Stern Co-Chairs of the High-Level Commission on Carbon Prices.

Dan Millerin Ted Talk, jossa hän 1) kuvailee psykologisia suojamekanismeja, jotka estävät meitä toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 2) esittelee USA:ssa parhaillaan lakialoitteena olevan Fee & Dividend -mallin hiilipäästöjen hinnoittelemiseksi.

Ted Halsteadin esitys Fee & Dividend mallista.

Tule mukaan kampanjaan!

Haemme tällä hetkellä ryhmäämme ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan hankkeen suunnitteluun ja viestinnän toteutukseen!


Jos olet kiinnostunut, aloita lukemalla hankkeen työsuunnitelma. Sen jälkeen jatka tutustumalla alla olevaan hankkeen työsuunnitelmaan ja sen liitteisiin.

Lisäksi suosittelemme lukemaan ilmaiseksi tarjolla olevasta Global Carbon Pricing -kirjasta vähintään ensimmäiset pari artikkelia. Kirjan voi ladata täältä: https://carbon-price.com/

Kiinnostuitko?

Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai haluat tulla mukaan toteuttamaan kampanjaa, niin ota rohkeasti yhteyttä!


– Juuso Voltti: 050-5251456

– info@saastuttajamaksaa.fi 


Kampanja tulee tarvitsemaan paljon vapaaehtoisten apua ja tässä vaiheessa pääsee myös vaikuttamaan kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.

Tilaa tiedotteet hankkeen etenemisestä:
(lyhyt tiedote korkeintaan kerran kuukaudessa)

Copyright 2019 – Juuso Voltti – Saastuttaja maksaa -hanke