Saastuttaja maksaa -hanke

HiilipÄÄstÖjen kansainvÄlistÄ hinnoittelua edistÄvÄ kansanliike


Keväällä 2019 on meneillään hankkeen kartoitus- ja suunnitteluvaihe.

lightbulb-o

Hankkeen tavoite

Saastuttaja maksaa -hankkeen tavoitteena on uusi kansainvälinen sopimus hiilipäästöjen hinnoittelemisesta.


Toteutuessaan hiilimaksusopimus ratkaisee yhden kansainvälisen ilmastopolitiikan suurimmista haasteista, ns. vapaamatkustajan ongelman.


Tämä luo nykyistä paremman pohjan Pariisin ilmastosopimukseen liittyvien kansallisten sitoumusten tiukentamiselle ja parantaa kansallisten ilmastotoimien hyväksyttävyyttä. Samalla sopimus antaa signaalin koko yhteiskunnalle, että nyt ovat kaikki mukana vähentämässä päästöjä ja kaikkien on tehtävä oma osuutensa.


Tule mukaan kampanjaan!


Haemme tällä hetkellä ryhmäämme ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan hankkeen suunnitteluun ja viestinnän toteutukseen.


Hiilipäästöjen hinnoittelun hyödyt

Maailman johtavat ekonomistit ja taloustieteen tutkijat pitävät lähes poikkeuksetta hiilipäästöjen hinnoittelua kustannustehokkaimpana tapana hillitä ilmastopäästöjä ja varmistaa tarvittavien päästövähennysten toteutuminen maailmanlaajuisesti.


Maailmanpankin mukaan hiilipäästöjen hinnoittelu ohjaa yrityksiä pienentämään energiasektorin ja tuotteiden valmistamisen hiili-intensiteettiä sekä kuluttajia valitsemaan vähäpäästöisempiä tuotteita (High- Level Commission on Carbon Prices. 2017 Washington, DC: World Bank). Raportin perusteella hinnoittelun kehittämistä ja laajentamista voidaan pitää täysin välttämättömänä Pariisin ilmastokokouksen tavoitteiden saavuttamiseksi.


Saastuttaja maksaa -hankkeen strategiana on tuoda yhteen kansanlaisjärjestöjä sekä talous- ja yritysmaailman koalitioita, jotka jo nyt edistävät erilaisten hiilen hinnoittelumekanismien käyttöönottoa. Hankkeen tuoma lisähyöty on näiden eri tahojen yhteistyön helpottaminen, joka sekä parantaa kunkin tahon vaikutusmahdollisuuksia että edistää kansainvälisen hiilimaksusopimuksen syntymistä.

“Suunnitellessani uutta Suomen ilmastopolitiikkaan vaikuttavaa kampanjaa, minua vaivasi jatkuvasti tunne siitä, ettei lähestymistapa ole riittävä suhteessa ongelman mittakaavaan. Saastuttaja maksaa -hanke käynnistyi, kun suostuin lopulta pohtimaan mikä riittäisi.”

Juuso Voltti

Kirjallisuutta

Kansainvälisen hiilen hinnoittelun välttämättömyydestä ilmastonmuutoksen hillinnässä on tehty lukemattomia tutkimuksia. Suosittelen aloittamaan kirjasta Global Carbon Pricing: The Path to Climate Cooperation. Kirja on ladattavissa ilmaiseksi PDF-muodossa täältä: https://carbon-price.com/


Kirjaan on koottu kattava kokoelma yhteiskuntatieteiden tutkimustuloksia valottavia artikkeleita ja sisältää myös lähdeviitteet tutkimuksiin, joiden perusteella artikkelit on kirjoitettu.

Yksittäisiä artikkeleJA LIITTYEN SOPIMUsehdotuKSEEN:

MacKay et al. 2015: Price Carbon – I will if you will (Artikkeli on kirjoitettu ennen Pariisin ilmastosopimusta ja edelleen täysin ajankohtainen, koska Pariisin ilmastoneuvotteluissa kävi juuri niin kuin tutkijat ennustivat.)

Nordhaus 2015: Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International Climate Policy

Nordhaus 2015: Climate Clubs to Overcome Free-Riding

Carattini S., Kallbekken S., Orlov A. 2019:  How to win public support for a global carbon tax

Taustatietoa yhteistyön ja vastavuoroisuuden välttämättömyydestä:

VIDEOITA:

Tiivis tietopaketti hiilen hinnoittelun hyödyistä ja välttämättömyydestä: Interview with Nobel Laureate Joseph Stiglitz and Lord Nicholas Stern Co-Chairs of the High-Level Commission on Carbon Prices.

Dan Millerin Ted Talk, jossa hän 1) kuvailee psykologisia suojamekanismeja, jotka estävät meitä toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 2) esittelee USA:ssa parhaillaan lakialoitteena olevan Fee & Dividend -mallin hiilipäästöjen hinnoittelemiseksi.

Ted Halsteadin esitys Fee & Dividen mallista.

Tule mukaan kampanjaan!

Haemme tällä hetkellä ryhmäämme ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan hankkeen suunnitteluun ja viestinnän toteutukseen!


Jos olet kiinnostunut, aloita katsomalla yksi tai useampi yllä olevista videoista.

Sen jälkeen jatka tutustumalla alla olevaan hankkeen työsuunnitelmaan ja sen liitteisiin.

Kiinnostuitko?

Jos sinulla heräsi kysymyksiä tai haluat tulla mukaan toteuttamaan kampanjaa, niin ota rohkeasti yhteyttä!


– Juuso Voltti: 050-5251456

– info@saastuttajamaksaa.fi 


Kampanja tulee tarvitsemaan paljon vapaaehtoisten apua ja tässä vaiheessa pääsee myös vaikuttamaan kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.

Tilaa tiedotteet hankkeen etenemisestä:
(lyhyt tiedote korkeintaan kerran kuukaudessa)

Copyright 2019 – Juuso Voltti – Saastuttaja maksaa -hanke